Sayın 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Katılımcıları,

Kongre Panel ve Konferansları Videoları

https://youtu.be/TQmIXvTA3fg
https://youtu.be/WTmMKakXEKk

Kongre'de Sözlü ve Poster bildirilerini sunan katılımcıların bildiri özet veya tam metinlerinin e-bildiri kitabında yayınlanması için 16 Temmuz 2019 tarihi saat 16:45'e kadar ihmcsciboard@gmail.com   adresine göndermeleri gerekmektedir.  

1.Bildiri özet ve tam metinleri sunumlar esnasında gelen katkılar doğrultusundan gözden geçirerek gönderilmeli,

2.Sadece özet yayınlatmak isteyenler 200-300 kelime aralığında örnek özet bildiri formatında göndermeli,

3.Tam metin olarak yayınlatmak isteyenlerin özet ve tam metni İngilizce ise birde Türkçe özet eklemeliler, özet İngilizce gerisi Türkçe ise Türkçe özet olmamalıdır.

4. Tam metin bildiriler; 2000-6000 kelime aralığında; Abstract (Özet), Introduction (Giriş), Method (Yöntem), Results (Bulgular), Conclusion (Sonuç), References (Kaynaklar) başlıklarını içermelidir.

5.E-bildiri kitabı 10 Ekim 2019 tarihinde yayınlanacaktır.

6. Çalışmasını makale olarak Journal of International Health Sciences and Management (JIHSAM) ( https://dergipark.org.tr/jihsam/writing-rules)      uluslararası alan indeksli bilimsel dergide yayınlatmak isteyen araştırmacılar derginin  yazım kurallarına uygun olarak çalışmalarını dergi sistemine yüklemeleri gerekir.  


4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Sonuç Bildirgesi

20-23 Haziran 2019 tarihlerinde Üsküdar Üniversitesinin ev sahipliğinde, Ordu Üniversitesi ve Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi (USSAM) ile birlikte Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri ve Hastane ana temasıyla 4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesinin Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Kongrede; 4 panel, 3 konferans, 3 kongre kursu ve 32 bildiri oturumu yapıldı.15 panelist, 3 konferans konuşmacısı, 3 kongre kursu eğitimcisi uzmanlık alanları konularında bilgi paylaşımında bulundu. Yaklaşık 230 sözel bildiri, 40 poster bildiri sunumu gerçekleştirildi. Sosyal program olarak iki müzik-dinleti programı icra edildi. Kongrenin düzenleme kurulunda 10, bilimsel danışma kurulunda 21, bilimsel danışma kurulu ofisinde 7 ve bilimsel inceleme kurulunda 26 akademisyen, kongre günlerinde 20 civarında sağlık yönetimi öğrencisi görev aldı. Kongre katılımcı sayısı, akademisyen, sektör çalışanı, öğrenci ve diğer ilgililer olmak üzere 390 civarında bir sayıya ulaştı.

Kongre 20 Haziran 2019 günü saat 10’da açılış programıyla başladı. Açılış programında kongre eş-Başkanı Doç. Dr. Sedat Bostan kongrenin ortaya çıkış fikri ve tarihçesi hakkında kısaca bilgi verdi. Bostan; Ankara Üniversitesinden Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Rıfkı Önder ve Hacettepe Üniversitesinden Emekli Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çetin Akar Hocalara alana sağladıkları büyük katkılardan dolayı Teşekkür Plaketi takdim etti. Kongre Eş-Başkanı Prof. Dr. Haydar Sur, bu yılki kongrenin gelişim sürecini aktararak katılımcılara teşekkür etti. Kongre açılış konferansında, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nevzat Tarhan dost sağlık hizmetleri bağlamında sağlık yönetimi konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Birinci panelde, dost sağlık hizmetleri bağlamında uluslar arası katılımcılar, Fransa, Macaristan, Rusya ve Filistin sağlık sistemleri üzerinden sunumlarda bulundu. İkinci panelde, özel hastanelerin sağlık hizmetleri hasta dostu sağlık hizmetleri bağlamında tartışıldı. Üçüncü panelde, hasta dostu sağlık hizmetleri ve hastane kavramının geliştirilmesi, ölçeğinin oluşturulması ve pilot saha araştırması hakkında bilgi verildi. 2019 yılında yapılan pilot saha araştırmasında “Hasta Dostu Hastane” skalasına göre ödül almaya hak kazanan İnegöl Devlet Hastanesine Plaket takdimi yapıldı.

İkinci konferansta Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Dünyada ve Türkiye’de sağlık turizminin gelişimini dost sağlık hizmetleri ile ilişkilendirerek sundu. Üçüncü konferansta Prof. Dr. Tevfik Özlü dost sağlık hizmetleri bağlamında hasta haklarının kurumsal kazanımlarını açıkladı. Dördüncü panelde, yönetim ve mizah konusu mizahi bir yaklaşımla Prof. Dr. Haydar Sur ve Prof. Dr. Osman Hayran paylaşımda bulundu.

Bildiri oturumlarında bildiri sahipleri, dinleyiciler ve hocalar, sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık kurumları yönetimi, hemşirelik yönetimi, afet yönetimi, örgütsel davranış, sağlık ekonomisi, sağlık bilişimi, sağlık politikası, sağlık turizmi ve yaşam kalitesi konularını sunulan bildiriler üzerinden tartıştırlar. Bildiri oturumlarına yoğun talepten dolayı bazı bildiri sunum salonlarında katılımcıların ayakta kaldığı gözlendi. Poster bildiri sunumları Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu ve Doç. Dr. Taşkın Kılıç’ın Moderatörlüğünde fuaye alanında 21 Haziran saat:14-15 arasında gerçekleşti. Prof. Dr. Ramazan Erdem tarafından gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarda kavram geliştirme-yöntem ve etik kursu, Doç. Dr. Taşkın Kılıç tarafından gerçekleştirilen LİSRELL kursu ve Dr. Öğr. Üy. Ali Arslanoğlu tarafından gerçekleştirilen etkili sunum teknikleri kursu yoğun ilgi gördü.

Katılımcılar, 20 Haziran akşamı Gitar ve Piyona dinletisiyle ve 21 Haziran öğleden sonrasında ise, Sanatçı Ahmet Özhan’ın Tasavvuf sohbeti eşliğinde müzik terapisi yaşadılar.

Kongreye, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Moskava Devlet Üniversitesi, OHSAD ve HAKSAY mensupları bilimsel ve organizasyonel destek verdiler.

Kongrede, Hasta dostu sağlık hizmetleri ve hastane programının geliştirilerek sürdürülmesi, genç akademisyenlerin ve akademisyen adaylarının akademik çalışma yeteneklerinin geliştirilmesi ve desteklenmesinin önemli olduğu vurgulandı. Sağlık bilimleri ve yönetim ilişkisinin sağlığın tüm alanlarına ve paydaşlarına yaygınlaştırılması için çalışmaların devam ettirilmesi ve bilimsel çalışmalarla desteklenmesinin gerekliliği ifade edildi.

Bir sonraki 5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi’inde buluşmak ümidiyle kongre sona erdi. Emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkürler…


Doç. Dr. Sedat BOSTAN                                                                                                                  Prof. Dr. Haydar SUR                                           

Kongre Eş Başkanı                                                                                                                         Kongre Eş Başkanı                                               

Ordu Üniversitesi, Türkiye                                                                                                          Üsküdar Üniversitesi, Türkiye 

Fotoğrafların linki:

 

 https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/4152/prof-dr-nevzat-tarhan-saglikta-once-hasta-cikari-dusunulmeli

https://drive.google.com/folderview?id=1Fm4APrSo9YT7LM2LuAoGjbZZX9aOBuXz

 

https://drive.google.com/folderview?id=1smCCv_MCRIIYXTZkpEVIxjzTpCthUmf5

https://drive.google.com/folderview?id=1smCCv_MCRIIYXTZkpEVIxjzTpCthUmf5


Kongremizin Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Duyurusu

https://khgm.saglik.gov.tr/TR,55198/4-uluslararasi-saglik-bilimleri-ve-yonetimi-kongresi.html